Баянхонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Баянхонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 "Баян-Агро" ОНӨААТҮГ ТУЗ хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 157
2 "Баянхонгор - Үйлдвэржилт хөгжлийн корпораци" ХХК-ний үйл ажиллагаа, зээл, зээл олголт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 148
3 "Цэвэр хот" ОНӨААТҮГ ТУЗ шинэчлэн байгуулах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 149
4 МУ-ын Гавьяат, төрийн дээд медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 150
5 Бууцагаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийг Ч.Арсэдийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 151
6 "Баян-агро" ОНӨААТҮГ байгуулж, дүрмийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 152
7 Ажлын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 153
8 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 154
9 Хөрөнгийн дуудлагын хуладааны доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 155
10 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-28 156
11 Аялал жуулчлалыг дэмжих мэрэгжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг байгуулж, ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 142
12 "Сайн хөрш-хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам" батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 143
13 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх сангийн дүрэм баталж, зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 144
14 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлын төсвийн зарцуулалтыг зохицуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 145
15 Аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2022 оны төлөвлөөгөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 146
16 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 131
17 Олон нийтийн цагдаагийн тоог тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 132
18 МУ-ын гавьяат цол тэмдэгээр шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолтыг өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 133
19 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шагналын журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 134
20 "Монгол улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь" төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 135
21 "Баянхонгор-эрчим хүч" ЦТХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 136
22 Хөрөнөг акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 137
23 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 138
24 Үндсэн хөөрнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 139
25 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 140
26 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-14 141
27 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит YII хуралдааны тов зарлах туай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-07 130
28 Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газрыг "Цэргийн гаьяаны одон"-гоор шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 125
29 МУ-ын төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 126
30 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгөөс асуулт, асуулга тавих, хариуг авах, хэлэлцэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 127
31 "Чандмань-Баянхонгор" ХК-ний ТУЗ бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 128
32 Аймгийн говийн сумдын цахилгаан хангамжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 129
33 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн солбицолд өөрчлөлт оруулахыг татгалзах саналыг хэлэцэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 121
34 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах саналыг хэлэлцэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 122
35 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит YI хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-12 124
36 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 119
37 иргэн Б.Дашгомбын бүтээсэн "Чингис хааны хөрөг"-ийг аймгийн түүх угсаатны зүй-Байгалийн музейн үзмэрт худалдан авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 120
38 МУ-ын шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 106
39 Хурлын хороодын дарга нарыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 107
40 Төсөв, санхүү, эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн хороонд чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 108
41 Байгаль, орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн хороонд чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 109
42 Авран хамгаалах ажил зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 110
43 Нутгийн удирдлагын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 111
44 Аймгийн хэмжээнд 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 112
45 Аймгийн Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 113
46 "Зөв-Амьдрал" дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 114
47 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 115
48 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 116
49 Хөрөнгийн дуудлагын худалдааны доод үнийг шинэчлэн тогтоож худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 117
50 Эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 118
51 Гэрэлт хөшөө байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-15 123
52 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-17 102
53 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-17 103
54 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус V хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-17 104
55 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох саналыг хэлэлцэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-17 105
56 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох саналыг дэмжихээс татгалзах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 98
57 Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 99
58 Автомашины худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 100
59 МУ-ын Гавьяат цол тэмдэгээр шагнуулах хүмүүсийн нэр өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 92
60 Эрдэнэцогт, Баянхонгор сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах, тодотгох талаар санал, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 93
61 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 94
62 Автомашины дуудлагын худалдааны доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 95
63 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 96
64 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 97
65 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-06 101
66 "Олип, тив, дэлхий, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож онцгой амжилт гаргасан тамирчин, дасгалжуулагчид олгох мөнгөн шагналын хэмжээ"-д өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-10 90
67 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-10 91
68 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-02 84
69 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус IV хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-02 85
70 Шинэ суурьшлын бүсэд баригдах халаалтын тогооны барилга, шугам сүлжээний нээлттэй төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-02 86
71 Нэр өөрчлөн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 73
72 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит III хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 74
73 Сүмийн нэр өөрчлөн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 76
74 Зөвшөөрөл сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 77
75 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 78
76 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 79
77 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 80
78 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 81
79 Зөрчлийн улмаас хураагдсан тээврийн хэрэгслүүдийг иргэдэд буцаан шилжүүүлэх, худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 82
80 МУ-ын Ардын багш цол тэмдэгээр шагнуулахаар тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 73
81 Хуралдааныг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 71
82 Хуралдааны тов хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-18 69
83 Аймгийн иргэдинй Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 63 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 67
84 МУ-ын хөдөлмөрийн баатар цолоор шагнуулахаар тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-03 68
85 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-26 66
86 "Баянхонгор-эрчим хүч" цахилгаан түгээх ХХК-ний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 54
87 Хуулийн этгээд байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 55
88 МУ-ын төрийн дээд одон медалиар шагнуулах тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 56
89 Орон нутгийн өмчит байгууллагууудын акталсан хөрөнгөд хяналт тавьж, хөрөнгийг хүлээн авч худалдан борлуулах, устгал хийх байнгын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 57
90 Үл хөдлөх хөрөнгийн дуудлагын худалдааны доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 58
91 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 59
92 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 60
93 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах аймгийн дэд зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 61
94 Багийн төвийн нэрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 62
95 Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 63
96 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох санал хэлэлцэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-15 65
97 "Хурандаа цогцолбор" байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 31
98 "Маханаим" шашны байгууллагын үйл ажиллагааны зөвшөөрөл сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 32
99 Баянлиг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг Ц.Нацагдоржийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 33
100 МУ-ын гавьяат цол Төрийн одон медалиар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 34
101 "Алдарт эх" нэг, хочрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулах эхчүүдийн материал өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 35
102 Хурлын хороодын ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 36
103 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 120 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 37
104 "Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 38
105 "Баянхонгор-Эрчим хүч" ЦТХХК-ний Төлөөлөн удирдах завлалийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 39
106 Чандмань-Баянхонгор ХК-ний ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 40
107 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаах худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 42
108 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 43
109 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 44
110 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 45
111 Аялал жуулчлалын гол чиглэл, авто зам дагуух түр буудалллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор байгуулах газырн байршил батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 46
112 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 81 дүгээр тогтоолын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 47
113 "Баянхонгор -Тохижилт үйлчилгээ" төсөвт үйлдвэрийн газрыг ОНӨААТҮГ болгон өөрчлөн байгуулж, дүрмийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 48
114 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилттай бэлтгэж оролцсон сургууль, багш, сурагчдыг шалгаруулах болзолт журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 49
115 Аймгийн инженерийн шугам сүлжээ бүхий газрын зөрчилтэй газруудын талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 50
116 "Шинэ суурьшлын бүс"-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 51
117 Буцалтгүйгээр олгосон зээлийг хааж, хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 52
118 "Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа (байр)"-ыг ажиллуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-01 53
119 МУ-ын төрийн шагналд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-09 30
120 Жаргалтай амьдрал төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 24
121 Аймгийн ИТХ даргаар ажиллаж байсан үе үеийн дарга нарт хүндэтгэл үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 25
122 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 28
123 Хуралдааны товыг хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 15
124 Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүнийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 16
125 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 17
126 МУ-ын Төрийн дээд одон медиалаар шигнаруулах хүмүүсийн тодорхойлолт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 18
127 Аймгийн ЗАсаг даргын Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын албыг татн буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 19
128 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 20
129 Нэг болон хоёрдугаар ангийн сурагчдын амжилттай суралцах суурь чадварыг эзэмшүүлэх, хоцрогдлыг арилгах ажил, арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 21
130 Орон тооны бус Иргэний зөвлөлийн гишүүнээс Ө.Амаржаргалыг чөлөөлж, С.Үнэнбуянг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 22
131 Авлага данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 23
132 МУ-ын Төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 01
133 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлах ажлыг зохицулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 02
134 "Сумын төвийн шинэчлэл" төслийг Эрдэнэцогт сумд хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 04
135 Улс, бүсийн морин уралдааныг хамтатган зохион байгуулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 05
136 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 06
137 "Сумын төвийн шинэчлэл" төслийг Галуут сумд хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах багийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 03
138 Аймгийн ОНХС, ЗС-ын хөрөнгөөр хийгдсэн үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 07
139 Хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 08
140 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 09
141 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 10
142 Олон нийтийн цагдаагийн тоог тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 11
143 ээлжит хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 12
144 Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 13
145 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-18 14
146 Архив, албан хэрэг мэргжилтэйн боловсон хүчн бэлтгэх хөтөлбөр
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 115
147 Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2021 оны төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 116
148 Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2021 оны төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 116
149 Дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 118
150 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 119
151 Шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 120
152 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 121
153 "Баянхонгор-Эрчим хүч" ЦТХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 123
154 "Чандмань-Баянхонгор" ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 124
155 "Баянхонгор Үйлдвэржилт хөгжлийн корпориаци ХХК-ний ТУЗ"
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 125
156 "Цэвэр хот" ОНӨААТҮГ ТУЗ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 126
157 Тогтоол шийдвэрт дүн шинжилгээ хий, хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх, санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-21 127
158 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-30 114
159 ээлжит хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 110
160 МУ-ын төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 111
161 Зөвшөөрөл сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 112
162 Зөвшөөрөл сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 113
163 МУ-ын Төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 103
164 Уриалга гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 104
165 "Хоёр чуулганы хураагч хийд"-ийг байгуулж, дүрмийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 105
166 Ламын гэгээний Доржин Чангийн хурлын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 106
167 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй автомашиныг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 107
168 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 108
169 "Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл"-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж, ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-06 109
170 Анхдугаар хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-21 97
171 Хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-21 98
172 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 81 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-21 99
173 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-21 100
174 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-21 101
175 Хөрөнгө акталж, дансанаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-21 102
176 "Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төв байгуулах тухай"
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 83
177 Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 84
178 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 52 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 85
179 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 52 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 85
180 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 86
181 "Баянхонгор хайрхан фарм" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 87
182 "Хонгор шинэ агро" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрыг татн буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 88
183 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 89
184 "Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр III" аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 90
185 Зөрчлийн улмаас хураагдсан 115 мотоциклийг иргэдэд шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 91
186 Хилийн цэс, газар усны газар зүйн нэрийг тодотгох ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 92
187 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 93
188 "Баянхонгор-эрчим хүч" ЦТХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-14 96
189 Баянхонгор аймгийн 20 сумын "Байгаль танин мэдэхүйн хөтөч ном" бүтээлийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 82
190 Аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 65
191 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 66
192 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 68
193 "Сархадаас салнаа хө" аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 69
194 Аймгийн нутаг дэвсгэрт "Оршуулгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам" оршуулгын газрыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 70
195 "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай"
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 71
196 Аймгийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 72
197 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 73
198 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 75
199 Буулагсан барилгын материалыг шилжүүлэн бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 76
200 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 77
201 Ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэлд өөрчлөлт оруулах тухй
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 79
202 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 80
203 "Газрын харилцааны талаар авах арга хэмжээний тухай"
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-26 81
204 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 45
205 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 47
206 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 48
207 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 49
208 Үндсэн хөрөнгө балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 51
209 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 52
210 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 53
211 Хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 54
212 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүлийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 55
213 Монгол Улсын төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 56
214 Спортод ээлтэй гудамж байгуулах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 57
215 "Хуримтлалтай Хонгорчууд" аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 59
216 Иргэний зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 60
217 Түгээмэл тархацтай ашигтмалтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох санал хэлэлцэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 62
218 ээлжит бус хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-31 63
219 Баянхонгор аймгийн 20 сумын "Байгаль, танин мэдэхүйн хөтөч ном" төслийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-01 42
220 Үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-01 43
221 МУ-ын "Цэргийн гавьяаны одон"-оор шагнуулах хүний тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-01 44
222 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрог, мандатын тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-30 40
223 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-14 34
224 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-14 35
225 Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг камержуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-14 36
226 Нэмэлт төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-14 37
227 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-14 38
228 Улс төрийн албан хаагчдад орон сууц, хашаа байшин худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-14 39
229 Аймгийн аялал жуулчлалын салбарт зохион байгуулагдах эвент арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 25
230 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 26
231 Хонгор шинэ агро ОНӨААТҮГ-ын ТУЗ-д өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 27
232 Баянхонгор-эрчим хүч ЦТХХК-ний ТУЗ-н бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 28
233 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 29
234 Монгол Улсын Гавьяат цол тэмдэг, төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 30
235 "Хүндэт иргэн" цол тэмдэгээр шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 31
236 Төрийн албан хаагчдад орон сууц, хашаа байшин худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 32
237 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-13 33
238 Алдарт эхийн одонгоор шагнуулах эхчүүдийн нэр өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 23
239 Монгол Улсын Гавьяат цол тэмдэг, төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 09
240 Монгол Улсын Баатар цолоор Цогтын Магсарыг нэхэн шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 10
241 Амарбуянт хийдийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 11
242 Хийдийн нэр өөрчлөн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 12
243 Баянхонгор сумын 5 дугаар сургуулийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 13
244 Усны аюулгүй байдлын талаар 2020-2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 14
245 "Илгээлтийн эзэн" аймгийн дэд хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 15
246 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 16
247 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 17
248 Орон нутгийн өмчит "Баянхонгор Нью майнинг" ХХК-ыг татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 18
249 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 19
250 Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 20
251 Хөрөнгө акьалж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 21
252 Аймгийн нутаг дэвсгэрт ургадаг нэн ховор, ховордсон ургамал болон эмийн ургамлын талаар баримтлах бодлогыг боловсруулах, санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 22
253 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-11 27
254 Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан, Замын сангийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 02
255 Төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүмүүсийн тодорхойлолт өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 01
256 Баянлиг, Баянцагаан сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хөрөнгийг акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 03
257 04.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 122 дугаар тогтоолд залруулга хийх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 04
258 06.АИТХ-ын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 06
259 06.АИТХ-ын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 07
260 АИТХ-ын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 08

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1138
523 / 46%
207 / 18%
207 / 18%
90 / 8%
111 / 10%