Хэлэлцүүлгүүд (3)

Гарчиг Модератор Сэдвүүд Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
ИТХ-ын хэлэлцэх асуудлууд
2012-2016 оны Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцэх асуудлуудын талаар санал бодлоо хуваалцана уу. Иргэн таны санал хамгаас чухал.
Мөнхзул 2 0
ОНХ-ийн сангийн зарцуулалт
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтын мэдээ мэдээлэлд тулгуурлан зарцуулалтын талаарх санал бодлоо бидэнтэй хуваалцана уу.
Мөнхзул 0 0
“Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ-иргэдийн нүдээр”
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар санал бодлоо хуваалцана уу. Иргэн таны санал хамгаас чухал.
Мөнхзул 0 0
Сумдууд