Санал асуулга (17)

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газарт шуурхай удирдлагын төвийг ажиллуулж эхлэх шаардлагатай юу? (29 нийт санал)
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолоор баталсан "ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЖУРАМ"-ын хэрэгжилт ямар байна вэ? (37 нийт санал)
Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн талаар цаашид ямар бодлого барьж ажиилавал зүйтэй гэж үзэж байна вэ? (25 нийт санал)
Та Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн үү? (10 нийт санал)
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрны хүрэлцээ таны бодлоор ямар түвшинд байна вэ? (19 нийт санал)
Сумдууд