Цагаан
Отгонбаяр
ИТХ-ын Дарга, ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 2000 - 2004 Цагдаагийн академи
  • 2011 - 2012 Удирдлагын академи
  • 2013 - 2014 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Туршлага

  • 1999 - 2000 Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн "Хэв журмын тасагт" цагдаа
  • 2000 - 2001 Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн "Эрүүгийн тасагт" цагдаа жолооч
  • 2000 - 2004 Цагдаагийн Академи-Жагсаалын дарга, сонсогч оюутаны нутгийн зөвлөлийн дарга
  • 2004 - 2009 Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн "Мөрдөн байцаах тасагт" мөрдөн байцаагч
  • 2009 - 2013 Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Хууль зүйн хэлтсийн дарга
  • 2014 - 2015 Албан журмын даатгагчдын холбооны Баянхонгор аймаг дахь салбарын менежер
  • 2016 оноос - Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын дарга

Имэйл

Cv Facebook

Сумдууд