Санал асуулга (17)

Эмчид үзүүлэх дугаар авахын тулд та удаан хугацаагаар хүлээдэг үү? (11 нийт санал)
Баянхонгор аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчид цаашид хэрхэн ажиллах талаар (13 нийт санал)
Баянхонгор аймагт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд гэмт хэргийн гаралт учир шалтгааны тухай судалгаа боловсруулж, нөхцөл байдлыг судлах (24 нийт санал)
2015 оны Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажлын санал асуулга (21 нийт санал)
ГХУСАЗЗ-ийн үйл ажиллагааны талаар (19 нийт санал)
Сумдууд