Санал асуулга (1)

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолоор баталсан "ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЖУРАМ"-ын хэрэгжилт ямар байна вэ? (37 нийт санал)
Сумдууд