Санал асуулга (6)

Эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээний чанар, дуудлага хүлээн авах үйлчилгээний талаар та юу гэж бодож байна? (16 нийт санал)
Эмнэлгийн цахим үйлчилгээ /дугаар олголт/ хэр оновчтой байна? (12 нийт санал)
Таниар эм, эмнэлгийн хэрэгсэл гаднаас авчируулдаг уу. (11 нийт санал)
Танд эмнэлгийн зүгээс оношлогоо, эмчилгээний орчин үеийн техник, технологийг ашигласан уу? (8 нийт санал)
Таныг зөв оношилж, чанартай эмчилгээ хийгддэг гэдэгт та итгэлтэй байна уу? (9 нийт санал)
Сумдууд